Maatschappelijk relevant

Burgerpanel zorgt voor concrete maatschappelijke impact. We werken rond concrete thema’s die jou, je gezin, je buren, wijk, gemeente, regio of zelfs de wereld raken. We bevragen je niet over gsm-abonnementen, nieuwe wagens of laptops. Samen met jou maken we wél een verschil in de wereld rondom ons en de zaken die echt belangrijk zijn.

Burgerpanel werkt met een focus op maatschappelijk relevant onderzoek.
Concreet laten we enkel vragenlijsten toe die een duidelijke maatschappelijke focus hebben. Vaak zal onderzoek gebeuren op vraag van je stad, gemeente of andere overheden en aanverwante organisaties. Ook relevante onderzoeken vanuit de media of kennisinstellingen zoals universiteiten, hogescholen of sectororganisaties, staan we toe in zover ze beleidsgericht zijn of onafhankelijk inspelen op de maatschappelijke actualiteit.

We weigeren expliciet alle onderzoeksvragen over commerciële producten. We kiezen voor een zuivere benadering van onze partnerships. Dit doen we uit respect voor jouw engagement. Alleen zo kunnen we immers op lange termijn werken aan een kwalitatieve toetsing van relevante thema’s. Het feit dat jij je engageert om hier op regelmatige basis aan deel te nemen, is heilig voor ons.

Heb je toch het gevoel dat we met bepaalde vragenlijsten of partners een grens naderen van maatschappelijke relevantie? Dan horen we dit graag, en houden rekening met de mening van onze panelleden.

Maak mee het verschil.

ik schrijf me in