Permanente burgerbetrokkenheid

Samen met Burgerpanel geeft u uw inwoners een stem. Meer nog, u betrekt hen actief bij uw beleid. Dit geeft u mogelijkheden op twee fronten: niet alleen leert u de behoeften en meningen van uw stad of gemeente kennen en kan u juistere beleidskeuzes maken. U werkt daarnaast intensief en praktijkgericht op betrokkenheid.

Burgerpanel garandeert een kant-en-klaar platform waarbinnen u in uw gemeente kwalitatief wetenschappelijk onderzoek kan doen. We werken snel en voldoen aan alle kwaliteitsnormen (denk maar aan de GDPR-richtlijnen die vanaf mei ’18 gelden).

U bouwt aan kennis, een vertrouwensband en draagvlak voor uw beleid.

Burgerbetrokkenheid is een modewoord, laat ons daar eerlijk in zijn. Maar waar we ook eerlijk in moeten zijn, is het feit dat uw beleid vandaag en morgen niet meer in de oude ivoren toren gemaakt kan worden. Burgers hebben een mening en verwachten dat ze gehoord worden. Als beleidsmaker is dan ook uw uitdaging dit om te draaien in uw voordeel. Door burgerbetrokkenheid vast in te bedden in uw beleidsvorming, zorgt u voor kennis, vertrouwen en draagvlak.

Kennis is uiteraard belangrijk als basis voor beleid. Weten wat mensen denken of vinden. Weten waar de grenzen denken en doen liggen. Weten waar mensen van wakker liggen, en welke oplossing ze vaak zelf zien voor issues die zich stellen. Inzichten liggen vaak voor het oprapen, het is een kwestie van ze te willen zien.

Vertrouwen is essentieel. Denk eraan dat u een relatie hebt met uw burgers, uw inwoners, uw beleidsdoelgroep. Een relatie veronderstelt ook communicatie: niet alleen nadat iets beslist is, maar ook om te voelen wat mensen misschien van u verwachten.

En zo komen we tot uw investering in begrip. Essentieel in het uitbouwen van een beleid op lange termijn is een draagvlak: burgers die begrijpen waarom bepaalde beslissingen genomen worden, evoluties in de hand geholpen worden, en dit hopelijk zelfs ten volle steunen. De basis voor een succesvol beleid op lange termijn, dat naast de ‘makkelijke’ beleidskwesties bijvoorbeeld ook ruimte geeft aan ‘moeilijkere’ beslissingen. Draagvlak is dan ook essentieel voor uw beleid voor morgen en vooral overmorgen.

Maak mee het verschil.

ik schrijf me in